Witryna korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.

Aktualności

2015.05.06ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 Zebranie informacyjne dla Rodziców, dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2015/2016, odbędzie się 23.06. 2015 o godz. 16.00. 

2015.03.10Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

 ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-5 lat (wiek dotyczy całego rocznika), zamieszkałych w Bielsku-Białej, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci spoza miasta oraz w wieku 2,5 lat (urodzeni od stycznia do marca) mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
  o charakterze ustawowym i lokalnym.

 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawianą ofertą.

 • wypełnianie wniosku będzie możliwe od 9 marca 2015 roku od godz. 9.00 do 29 marca 2015 roku do godz. 24:00.

 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko
  w przedszkolu, które na wniosku widnieje jak przedszkole pierwszego wyboru.

 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo
  w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach
  o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
  w oświadczeniach.

 • Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 9 marca 2015 roku od godz. 9:00 do 31 marca 2015 roku do godz. 13:00.

 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.  

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją
  o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione
  8 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00.

 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek podpisania umowy w przedszkolu. Umowy będą podpisywane w terminie od 9 kwietnia 2015 roku od godz. 9:00 do 22 kwietnia 2015 roku do godz. 13:00.

 • Podpisanie umowy jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje zostaną udostępnione 22 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00.

 • Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

2014.09.01OFERTA UBEZPIECZENIOWA WARTY

Dzieci objęte są ubezpieczeniem w zakresie nieszczęśliwych wypadków przez całą dobę w okresie od 01.09.2014 - 31.08. 2015 r. Suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł ze składką 30,00 zł rocznie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: śmierć ubezpieczonego, stały uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych. Świadczenia wypłacane są po urazie spowodowanym wypadkiem w ciągu 30 dni.

2014.09.01Nasze reportaże!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii - Niezapomniane chwile. Znajdziecie tam państwo wiele zdjęć z naszych przedszkolnych imprez >Zapraszamy!

Wykonanie i utrzymanie :Grupa Szarka. Copyright (c) 2010 by Przedszkole 30 w Bielsku-Białej